O SPOLEČNOSTI:


Firma Pavel Smékal ELZO Chrudim vznikla 1.3.1990. Dne 29.6.1990 byla registrována zápisem do podnikového rejstříku u Okresního soudu v Hradci Králové ve složce Firm 82-4.

Na základě dlouholeté spolupráce s švýcarskou firmou FITTICH Lugáno vznikl požadavek na začlenění firmy do sítě dceřiných společností FITTICH v Evropě. S ohledem na probíhající diverzifikaci činnosti firmy a dobré renomé značky ELZO byla vedle vstupu do sítě firem FITTICH zachována i firma s ochranou značkou ELZO. Takže pokud se mluví o firmě ELZO, je hovořeno současně o firmě FITTICH Chrudim.

V současné době má firma již 20 zaměstnanců. Všichni montážní pracovníci mají praxi v oboru a jsou buď v oboru vyučeni, nabo mají středoškolské vzdělání. Firma má zabezpečenou ekonomickou, právní a daňovou agendu na patřičné ůrovni. Čisté obchodní jmění firmy činí zhruba 5.000.000,- Kč a ručí v plné výši.

Kritéria činnosti firmy:

Činnost firmy podléhá koncesi dle Živnostenského zákona a prověření všech zaměstnanců dle lustračního zákona. Toto firma splňuje beze zbytku. Na firmu nebyl vyhlášen konkurz nebo vyrovnávací řízení, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku úpadce, ani není firma v likvidaci.

Vůči firmě není vedeno řízení k vymožení nedoplatků z titulu daní, odvodů sociálního a zdravotního zabezpečení.


Zaujali Vás nabízené služby a máte zájem s námi spolupracovat? Chcete pomoci najít nejvhodnější řešení pro Vaši bezpečnost, či nás oslovit v rámci Vašeho výběrového řízení? Kontaktujte nás prosím e-mailem, telefonicky nebo nás navštivte osobně. Kontakní informace naleznete zde »